segunda-feira, novembro 26, 2012

albatros

O nome galego albatros procede do castelán albatros, á súa vez probablemente do ingl. albatross, e este do portugués albatroz (talvez unha das formas de dicir “mascato” en portugués popular como suxire algún nome que recollemos de pescadores, como  albatróis). O dicionario on-line da RAE, curiosamente,  di que albatros vén do inglés albatross e este do español alcatraz.  O portugués culto albatroz (pronunciado albatrós) é sinónimo de albatros. Se entrar na discusión destas etimoloxías hipotéticas, albatros é a forma usada nas dúas listas de aves galegas usadas ata o momento, polo que é razoable considerala como forma estándar no galego común actual. Na proposta reintegracionista, obviamente, debería preferirse albatroz Albatros non aparece no diccionario on-line da Real Academia Galega[1], pero si noutros diccionarios, como o Xerais[2]. A imaxe mostra un grupo de albatros olleirudos ou de cella negra (Thalassarche melanophris),  alimentándose de descartes de  pesca perto das colonias nidificantes da especie das illas Malvinas.


[1] Diccionario da Real Academia Galega. Consultado o 20.11.2012 en www.realacademiagalega.org
[2] Carballeira, X.M, Ares, C., Iglesias, P., Lema X. M. e López, R. (2004). Diccionario Xerais da Lingua. Ed. Xerais de Galicia, Vigo.